Företagarens arbetslöshetsskydd

Som medlem i Finlands Ekonomer kan du även som företagare skydda dig mot arbetslöshet .  Medlemskapet i arbetslöshetskassan är en fritt valbar medlemsförmån.

Finlands Ekonomernas ombudsman i arbetslöshetsfrågor informerar om:

  • Arbetslöshetskassan det lönar sig att ansluta sig till (löntagarnas IAET-kassa eller Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa AYT)
  • Hur man klassificerar företagare inom arbetslöshetsskyddet (Arbetslöshetsskyddets företagarklassificering)
  • Vad skall man göra i en arbetslöshetssituation?

Ta kontakt

Ombudsman, arbetslösskydd rådgivning

Julia Lauren

tfn +3580201299267

julia.lauren@ekonomit.fi

 

Ta kontakt

Medlemssekreterare

Carina Feodoroff

tfn +358201299246

carina.feodoroff@ekonomit.fi