Tjänster för företagare 

Då du grundar ett företag:

 • Du kan diskutera med Finlands Ekonomernas karriärcoacher om företagande som ett karriäralternativ
 • Av Finlands Ekonomernas jurister får du tips och faktauppgifter om vad man bör ta i beaktande då man funderar på att bli företagare
 • Finlands Ekonomernas jurister betjänar dig även t.ex. vid grundande av företag och vid uppgörande av avtal aktieägarna emellan
 • Du får använda Guide för ny företagare (Yrityksen perustamisopas 2014, i medlemstjänsten)        
 • Du erhåller arbetslöshetsskydd för företagare
 • Du får information om företagande och om företagsfinansiering
 • Du kan utvidga ditt nätverk och knyta nya kontakter under Finlands Ekonomernas tillställningar

Som ekonomföretagare:

 • Finlands Ekonomernas jurister står till din tjänst då du verkar som arbetsgivare. De ger dig arbetsrättsliga råd och introducerar dig i arbetslivets spelregler
 • Du får arbetslöshetsskydd för företagare och rådgivning gällande arbetslöshetsfrågor
 • Genom mentorskap kan du få sparring för företagandet
 • Du har möjlighet att utvecklas som specialist inom ditt verksamhetsområde och utvidga ditt nätverk under Finlands Ekonomernas skolningstillfällen och tillställningar.
 • Du kan ta i bruk tjänsten VirtuaaliLakimiesFondia erbjuder alla medlemmar fri tillgång till en elektronisk databank med juridisk information som uppgjorts och upprätthålls av Fondias jurister. 
 • Fondia erbjuder Finlands Ekonomernas företagarmedlemmar juridisk rådgivning i form av telefonrådgivning. Juridik för företagare (i medlemstjänsten)