Företagsledning och organisation

Hur fungerar företag i dagens snabbt föränderliga omgivning" och "Vad kan göras för att utveckla det sätt de fungerar på" är centrala frågor inom ämnet företagsledning och organisation. Att man inom ämnet har en vision och strategi för hur bolaget skall konkurrera i sin omgivning utgör utgångspunkten för framgångsrik företagsverksamhet, och kurser i företagsverksamhet och internationellt företagande är därför viktiga delar av vårt ämne.

En annan utgångspunkt inom ämnet är att de anställda utgör en strategisk resurs för företaget. Att leda och utveckla kompetenser, både individuella och kollektiva, utgör således ett centralt område i undervisningen. Slutligen avspeglar kursinnehållet i företagsledning och organisation vår uppfattning att morgondagens framgångsrika företagsledare måste ha en god förståelse för individ- och gruppbeteende inom organisationer.

Typiska yrkesbenämningar: personalchef, trainee, utvecklingsdirektör, projektchef.