Ekonomerna kan gå framåt i karriären på många olika sätt

Ekonomens karriär är full av olika slags möjligheter. Som ekonom kan du arbeta i olika branscher och med många slags uppgifter. Lediga arbetsplatser för ekonomer hittar du i Ekonombörsen.

Ekonomens karriärstigar kan gå i flera olika riktningar. Ofta börjar ekonomen sin karriär som expert. Många ekonomer går vidare från experter till chefs- och ledningsuppgifter.

Ungefär hälften av Finlands Ekonomernas medlemmar är förmän och direktörer

Ekonomen kan också söka sig in i en helt annan bransch. Många ekonomer väljer också numera karriären som företagare.

I dagens läge består karriären mera sällan av arbete som utförts endast hos en arbetsgivare. Karriärerna håller på och blir längre och därför kan karriären omfatta både arbete som expert, förman och företagare.

Många finländska företag internationaliseras i snabb takt. Många ekonomer hittar meningsfullt arbete i olika tillväxtcentrum runt om i världen.

Finlands Ekonomer hjälper dig under karriären och granskar dina avtal

När du står vid nästa vägskäl på din karriär som ekonom får du hjälp med karriärvalet och arbetssökningen av Finlands Ekonomernas karriärcoacher (Finlands Ekonomernas arbetssökningstjänster hjälper dig att söka nytt arbete).  Finlands Ekonomernas jurister granskar ditt arbetsavtal samt direktörsavtal och internationella arbetsavtal.