Gästmedlemskap i nordiska ekonomförbund

Finlands Ekonomernas medlemmar är berättigade till gästmedlemskap i en annan nordisk organisation för ekonomer.

En ekonommedlem som betalat sin medlemsavgift kan vara högst tre år gästmedlem i en annan nordisk värdförening i det land där hon/han bor. 

Vad innebär gästmedlemskapet?

• Gästmedlemskapet är gratis för medlemmen, förutsatt att medlemsavgiften betalas till det egna förbundet.
• Som gästmedlem har du möjlighet att ta del av värdföreningens tjänster och delta i verksamheten.
• Gästmedlemmen får värdföreningens medlemsinfo och medlemstidning (gäller ej tidningar utöver medlemstidningen)
• Gästmedlemskapet gäller ekonommedlemmar och beviljas för 12 månader i taget, men inte över tre år sammanlagt.
• Gästmedlemskapet bryts om medlemmens anställning i landet upphör och medlemmen flyttar bort från landet eller lämnar medlemskapet i sitt hemland.
• Gästmedlemskapet gäller inte rättegångskostnader som uppstår p.g.a. anställningstvister
• Gästmedlemskapet inkluderar inte medlemskap i arbetslöshetskassan i värdlandet.

Nordiska samarbetsorganisationer:

Läs mer om de nordiska samarbetsorganisationerna