Grått arbete är övertidsarbete utan ersättning

Övertidsarbete utan ersättning är grått arbete. Finlands Ekonomernas strävan är att man på ett ändamålsenligt sätt bokför sina arbetstimmar och att man får ersättning för övertidsarbete och resetid enligt lagen om arbetstid. Lagen om arbetstid följs inte på alla arbetsplatser.

För ekonomer, liksom för andra högt utbildade, utgör grått arbete ett verkligt problem – som inte diskuteras offentligt. Övertidsarbete bokförs sällan och ersätts då inte heller.  Utan ersättning för övertidsarbete motsvarar din egentliga timlön troligen inte de krav och den kunskap som arbetet förutsätter.

Om man förtjänar 3 500 euro i månaden, och från det man är 30 år gör tre timmar övertid i veckan utan att ersättas för det, har man som 65-åring gått miste om 157 000 euros bruttoförtjänster.

Också pensionen har minskat med 133 euro i månaden.  Övertid som inte ersätts inverkar också på alla inkomstbaserade förmåner, så som ersättning för familjeledighet och sjukdagpenning. Enligt Akavas undersökning förlorar staten och kommunerna årligen t.o.m. över 129 miljoner euro i skatteintäkter p.g.a.  övertidsarbete som inte ersätts.

Med tanke på att orka i arbetet och förlängning av arbetskarriärerna borde övertidsarbete bokföras. Närmare 60 procent av de högt utbildade upplever att de åtminstone tidvis är på gränsen till burn out.

Hur mycket övertid jobbar ekonomerna?

  • Den genomsnittliga arbetstiden per vecka för ekonomer i heltidsarbete är 41,3 timmar.
  • 20 procent av ekonomerna arbetar 44-50 timmar i veckan och 4 procent över 50 timmar i veckan.
  • I ledande ställning stiger antalet arbetstimmar per vecka till över 40.
  • I en undersökning svarade 37 procent av ekonomerna att de inte ersätts för övertidsarbete eller att övertidsarbete är inkluderat i grundlönen.

Siffrorna baserar sig på Finlands Ekonomernas lönenivåundersökning 2011 där svararna uppskattat sin arbetstid i sin huvudsyssla.

 

Ta kontakt

Arbetsmakrnadssdirektör

Riku Salokannel

tfn +35840 724 9566

riku.salokannel@ekonomit.fi

Ombudsmän på intressebevakningen

tfn +358201299299 (växel)