Gruppcoaching: Dynamisk samverkan ger nya lösningar

Ett av avsnitten i ledarskapsutbildningen är gruppcoaching. Coaching är en målinriktad utvecklingsprocess där coachen och gruppen hjälper den coachade att utvecklas och utnyttja hela sin nuvarande och ännu outnyttjade potential.  På detta sätt lär sig de coachade att utnyttja sina egna resurser så att de når sina mål.

Tilläggsuppgifter om gruppcoaching:

  • Gruppens storlek: 5–8 personer
  • Utbildningens omfattning: 9 x 2,5 h
  • Deltagaravgift: 500 euro (förvärvsarbetande medlem) / 250 euro (medlem utanför arbetslivet)

Nästa Gruppcoaching:  

Åbo

kl. 15.30 - 18.00.

21.1. Kick off, 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 1.4., 22.4., 6.5., 20.5.  Kick out

Anmäll dig senast 13.1.2014!

Kurser på finska: 

Helsinki

klo 15.30 - 18.00

28.1., 10.2., 25.2., 11.3., 25.3., 7.4., 22.4., 6.5., 20.5.

Ilmoittaudu 15.1.2014 mennessä!

Ta kontakt

Ledarskap för ekonomen –utbildningar

Sakkunnig, karriärutveckling

Birgit Lindholm

tfn +358201299249

birgit.lindholm@ekonomit.fi

 

Sakkunnig, karriärutveckling

Anu Varpenius

tfn +358201299214

anu.varpenius@ekonomit.fi

 

Assistent

Päivi Kutvonen

tfn +3580201299247

paivi.kutvonen@ekonomit.fi