Guider och publicationer 

Arbetsmarknadsnyckeln

Arbetsmarknadsnyckeln (på finska) är avsedd som guide till dem som är på väg ut i arbrtslivet och till dem som redan är där. På sidorna försöker man förklara de centrala reglerna i arbetslivet, arbetstagarnas och –givarnas rättigheter och skyldigheter samt huvudpunkterna i socialskyddet. Sidorna har utarbetats av arbetsmarknadernas centralorganisationer.

Gott uppförande är tillåtet – trakasserier är förbjudna

Arbetsmarknadsorganisationerna har tillsammans utarbetat regler för arbetsplatserna för att förhindra sexuella trakasserier och antastande.
Läs broschyren

Broschyr om förändringsskydd

Arbetsmarknadsorganisationerna kom överens om att genomföra en verksamhetsmodell som ingick i den inkomstpolitiska helhetslösningen för åren 2005-2007 och som gällde sysselsättningen och förändringsskyddet. Lagarna som gäller verksamhetsmodellen har förberetts i arbetskraftsministeriet och i social- och hälsovårdsministeriet.
Läs broschyren

Jämställdhetsplanering – varför, vad, hur?

Det är inte svårt att göra en jämställdhetsplan. Undersökningar visar att arbetsvälmående främjas om män och kvinnor har jämlika förutsättningar på arbetsplatsen. Jämställdhetsplanen kan enligt arbetsplatsens behov även inkludera andra faktorer än kön t.ex. ålder.
Läs broschyren

Ta kontakt

Utredningschef

Juha Oksanen

tfn +358201299248

juha.oksanen@ekonomit.fi