Handelsrätt

På grund av den juridiska dimensionen kan ekonomisk verksamhet inte idkas hur som helst. Det finns alltid ett visst sätt att göra sakerna rätt. Handelsrätten har stor inverkan på ekonomiskt beslutsfattande, eftersom den verklighet, inom vilken företagen arbetar, är en juridisk verklighet. Alltså behöver företaget en företagsform; företaget måste anställa personal; företaget måste göra upp avtal; företaget måste söka investerare och kreditgivare; företaget måste beakta regler om konkurrens och konsumentskydd; företaget är skattepliktigt. Handelsrätten tar upp hur man skall göra affärer i praktiken. Framgångsrik företagsledning förutsätter färdigheter i handelsrätt.
 

Typiska yrkesbenämningar: administrationsdirektör, skatterådgivare, personaldirektör.