Information om företagande

Kan företagande vara ett karriäralternativ för dig? Med Finlands Ekonomernas karriärcoacher kan du diskutera företagande.Information och tester gällande företagande som stöd för ditt beslut och Företags Finlands tjänster.

Finlands Ekonomer ger dig  (Tjänster för företagare) tips hur man grundar företag och hur man verkar som företagare, rådgivning gällande arbetslöshetsskydd, sparring i mentorskap samt tips hur du kan utvecklas till specialist och hur du kan utvidga ditt nätverk under  Finlands Ekonomernas evenemang och utbildningar.

Som företagare betraktas en person som arbetar inom företaget och som ensam eller tillsammans med sin familj (eller familjen) äger minst 50 procent av företaget. Som företagare betraktas även en person i ledande ställning i företaget som äger minst 15 procent, eller tillsammans med sin familj (eller familjen) minst 30 procent av företaget.

Forskningsprogrammet gällande belöning Pokalnätverket erbjuder SMF- företag aktuell information beträffande belöning och utvecklingsstöd.