Informationsvetenskap

Den elektroniska affärsverksamheten kontrollerar hur den elektroniska affärsverksamhetens system fungerar och vad som måste beaktas när den elektroniska affärsverksamheten planeras.

Inriktningsalternativen för digitala medier ger färdigheter att arbeta med användning och planering av användning av digitala medier samt produktion och hantering av digitalt innehåll.

I inriktningsalternativet systemutveckling bekantar sig studeranden med utveckling, användning och utvärdering av informationssystem ur ett organisatoriskt, människocentrerat och tekniskt perspektiv.