Internationalisering på hemmaplan inom den handelsvetenskapliga undervisningen

Inom dagens handelsvetenskapliga studier kan man inte betona internationalism och företagande tillräckligt. I Villmanstrand har man kunnat förena framgångsrikt dessa två begrepp till en fungerande studieperiod. För att förverkliga studieperioden fick man från början stöd av IE-Scholars nätverket inom internationellt företagande. 

Inom dagens handelsvetenskapliga studier kan man inte betona internationalism och företagande tillräckligt. I Villmanstrand har man kunnat förena framgångsrikt dessa två begrepp till en fungerande studieperiod. För att förverkliga studieperioden fick man från början stöd av IE-Scholars nätverket inom internationellt företagande. 

I Villmanstrand där man kom med idén till International Entrepreneurship-studieperioden har studieperioden sedan länge varit en av de främsta kurserna inom internationalism i Finland. Målet med studieperioden som sträcker sig över höstterminen är att göra studerande bekant med företagande i en internationell miljö. I medeltal hälften av kursdeltagarna är varje höst  internationella och hälften finländska studerande.

Studieperioden som består av föreläsningar, grupparbeten och en muntlig grupptentamen erbjuder studerandena en möjlighet till praktisk växelverkan med lokala företag samt bekantar dem med internationella företag. Studieperioden inleds med en intensiv föreläsningssession där man under en intensiv tidsperiod går igenom kursens teorier.

Kursens viktigaste innehåll är två grupparbeten som genomförs av internationella grupper bestående av 3-4 studerande. I det första grupparbetet bekantar man sig i case-form med ett företag som kommer från det land en av gruppens medlemmar kommer ifrån. I det andra grupparbetet utarbetar man en internationaliseringsplan för ett finländskt företag som deltar i samarbetet. I slutet av kursen presenterar man internationaliseringsplanen för företagets ledning. I samband med presentationen håller studerandena så kallade "hisstal" som har som målsättning att påverka hur företagen i framtiden kan närma sig sina kunder. 

Studieperioden är en del av det engelskspråkiga magisterprogrammet Master in International Marketing Management. Studerande har i sin feedback värderat kursen som nyttig, väl organiserad och internationell. Undervisningsmetoderna som avviker från de traditionella har upplevts som förutom inspirerande och motiverande även som utmanande på grund av den praktiska inriktningen.  Även företagen har varit nöjda med samarbetet med studerandena då grupparbetena gett dem nya perspektiv på internationalisering.