Förbered dig inför intervjun

Öva dig på förhand!

Frågan "Berätta kort om dig själv" är en fråga som nästan alltid ställs i den första intervjun. Strukturera redan på förhand din bakgrund och erfarenhet i en koncis form och förbered dig på att berätta kort även om det som du inkluderat i ditt CV.

 •  Öva dig högt före intervjun!
 • Tänk dig in i arbetsgivarens situation.
 • Varför skulle jag anställa mig?
 • Ge ett exempel/berätta om en situation där din styrka har framkommit. Berättelser intresserar också intervjuaren!

Skaffa information

Ta reda på viktiga saker före intervjun så undviker du pinsamma situationer.

 •  Ta reda på vem/vilka som intervjuar dig.
 • Skaffa information om arbetsgivaren.
 • Fundera över vilka frågor som kan ställas under intervjun: öva dig.
 • Tänk ut några frågor som du ställer intervjuaren (se följande punkt)
 • Klä dig sakligt, arbetskläder.
 • Var på plats i tid: ta reda på var intervjun sker, hur du kommer dit och hur lång tid du behöver för att ta dig dit.
 • Var artig mot alla, även receptionisten.

Vad vill du veta om jobbet?

Förutom att du svarar på frågor ska du också förbereda dig på att fråga något av intervjuaren.

 •   Hur ofta har nya personer anställts för denna uppgift under de fem senaste åren?
 • Vad borde man prestera i denna uppgift under det första halvåret?
 • Hur mäts min arbetsinsats och mina prestationer i denna uppgift?
 • Hurdana förväntningar på lång sikt har ni på denna uppgift?
 • Hurdant är arbetet i praktiken?
 • Vilka är de viktigaste uppgifterna i arbetet?
 • Vilka är de största utmaningarna i arbetet?
 • Hur ser företagets närmaste framtid ut?
 • Vilka betydande förändringar förutspår ni i organisationen inom den närmaste framtiden?
 • Hurdan är chefens/din ledarstil?
 • Hurdan är arbetskulturen och andan i företaget? Vilka faktorer påverkar dessa? Vilka är företagets viktigaste kunder?
 • Hur sker karriärutvecklingen inom organisationen?
 • Hurdana möjligheter har företagets anställda att gå framåt i karriären?
 • Hurdana möjligheter att utbilda sig/utveckla sig själv finns det i arbetet?
 • Enligt vilken tidtabell framskrider rekryteringsprocessen?

Anställningsintervjun

Väl planerat är hälften vunnet. Koncentrera dig bra i själva intervjusituationen och kom ihåg att det är helt naturligt att vara nervös.

 • Presentera dig hurtigt: första intrycket!
 • Håll hela tiden ögonkontakt och uppmärksamma alla som är närvarande.
 • Svara artigt och ärligt, så konkret som möjligt och med argumenteringar.
 • Var inte rädd för tysta stunder, undvik att fjäska och pladdra.
 • Du får vara nervös.
 • Ställ dina frågor och hör dig för om följande skede av ansökningsprocessen.

Ta kontakt

Karriärcoacher

ura@ekonomit.fi

Boka telefontid