Intressebevakning

Finlands Ekonomer sörjer för ekonomernas situation i samhället genom att själv och tillsammans med övriga aktörer försöka påverka samhället. Finlands Ekonomer är en viktig opinionsbildare inom utbildningspolitiken, på arbetsmarknaden, inom skattepolitiken, socialpolitiken och finanspolitiken. Dessutom erbjuder Finlands Ekonomer sina medlemmar arbetsrelaterad service, rådgivning och information.

Finlands Ekonomer har tack vare sina påverkningsmöjligheter i utbildningspolitiken kunnat upprätthålla statusen på ekonomexamen och nyutexaminerades kompetens.  Utbildningspolitisk intressebevakning sker i samarbete med universiteten och medlems- och studerandeföreningarna, arbetsmarknadsorganisationerna och politiska partier.

Inom Finlands Ekonomer enhet som arbetar med opinionsbildning och intressebevakning arbetar drygt 10 personer bl.a. inom arbetsmarknadssektorerna, utbildningspolitiken och med studerandeintressen.  Som en del av intressebevakningen fungerar arbetslivsutskottet som består av Finlands Ekonomernas medlemmar. Arbetslivsutskottet behandlar centrala arbetsmarknadsärenden som är viktiga ur ekonomernas synvinkel. I samband med intressebevakningen fungerar olika Finlands Ekonomer nätverk vars målsättning är att öka medlemmarnas arbetsmarknadskännedom och stärka Finlands Ekonomernas möjligheter att påverka i samhället. Finlands Ekonomer har även kontakt med viktiga samhälleliga beslutsfattare.

Ta kontakt

Finlands Ekonomernas ombudsmän

tfn +358201299299