Jämställdhet kräver åtgärder av kvinnorna och arbetsgivarna

Finlands Ekonomer arbetar för ett mer jämställt arbetsliv  och uppmuntrar kvinnorna att visa mod. Finlands Ekonomer vill också minska skillnaderna i fråga om löner och föräldraledighet.

I Finland är det ännu långt kvar till jämställdhet i arbetslivet. Skillnaderna till exempel i löner och vem som tar ut föräldraledighet visar att kvinnornas ställning måste förbättras betydligt. Förbättringar behövs även om jämställdhet mellan kvinnor och män allmänt har erkänts som en viktig grundvärdering i det finländska arbetslivet. 

I handelsbranschen utexamineras lika mycket män och kvinnor och med lika bra betyg, men när de tar steget ut i arbetslivet har likvärdigheten redan försvunnit. Nyutexaminerade ekonomer stöter bland annat på ojämställdhet i fråga om löner.

Finlands Ekonomer uppmuntrar kvinnorna att begära sådan lön som motsvarar det egna kunnandet (Ange ett rimligt löneanspråk) och dela på ansvaret för familjen (En investering i faderskapet leder till välbefinnande). Finlands Ekonomer arbetar för att utveckla jämställdhetsplaner och relaterade lönekartläggningar och säkerställa att de kan utnyttjas bättre. 

Läs hur du kan främja jämställdhet på din egen arbetsplats och på fritiden och kontrollera hur jämställd du verkligen är.

Jämställdhetslagen förpliktar arbetsgivare som har minst 30 anställda att göra upp en jämställdhetsplan. Lönekartläggningen är en lagstadgad del av planen.

Kvinnorna lider av bristen på jämställdhet på arbetsplatserna

De flesta kvinnliga ekonomer upplever också en brist på jämställdhet i vardagen. 56 procent av de kvinnliga ekonomerna upplever att jämställdheten inte förverkligas tillräckligt på den egna arbetsplatsen. Detta framgår av resultaten från Finlands Ekonomernas jämställdhetsenkät 2012.

Kvinnorna upplever att attityderna i arbetslivet är föråldrade och att det är svårare för dem än för männen att avancera. Dessutom upplever kvinnorna att de utför arbetet bättre än sina manliga kolleger och till och med korrigerar männens fel.