Finlands Ekonomernas observationer av ojämställdhet i arbetslivet

Följande berättelser är sanna. De här situationerna har inträffat i Finland under 2010-talet inom ansedda specialistorganisationer bland högskoleutbildade. Dessutom har motsvarande fall inträffat mer än en gång. 

Fall 1

Pappan ville ta ut sin vårdledighet och stanna hemma medan mamman skulle återvände till arbetslivet.  Det var fråga om en halvårsperiod. Man vet inte exakt om pappan berättade direkt att han tänker ta ut sin lagenliga rätt till vårdledighet eller mildrades saken med att hävda att man t.ex. inte hittat någon dagvård för barnet. I varje fall godkände man arrangemanget med långa tänder. Man kommenterade med att påpeka, att du förstår väl hur det här kommer att påverka din karriär?

Fall 2

En berättelse om hur löneförhöjningarna kan fördelas. Det var kutym i organisationen att diskutera löner i samband med utvecklingssamtalet. Befordringarna baserade sig på hur väl man klarat sina uppgifter samt på hur länge man arbetat på en lägre nivå. Befordringar och löneförhöjningar fick alla manliga arbetstagare men inte den kvinnliga arbetstagaren som skulle bli moderskapsledig om några månader.  Enligt kollegans bedömning hade den kvinnliga kollegan klarat sig i arbetet minst lika bra som sina manliga kolleger.

Fall 3

Lisa hade arbetat redan något år som specialist inom ett företag. En dag skulle Lisas kolleger ha ett möte men alla sekreterare råkade vara borta. Därmed frågade Lisas äldre kvinnliga kollega om Lisa kunde koka kaffe till mötet även om hon inte själv skulle delta. Det tycks vara en omöjlig uppgift för manliga kolleger i samma ålder att koka kaffe? 

Förändra din egen värld

Varför har du inte hört om de här fallen någonstans? Varför har man inte behandlat dessa fall i pressen eller i grövre fall i rätten? Endast därför för att ingen vill bli stämplad som en besvärlig typ. Men varför skall vår generations orättvisor överföras till nästa generation? Varför är pappa inte en likvärdig förälder med mamma i arbetslivet?

Bli inte deprimerad utan försök göra förändringar i din egen värld. Fråga av dina manliga kolleger hur länge de tänker vara hemma med sina barn, understöd befordringen av din kvinnliga kollega och fram för allt koka ditt kaffe själv.