Finlands Ekonomernas juridiska tjänster hjälper i arbetslivets rättsliga frågor

I arbetslivets rättsliga frågor får medlemmarna hjälp av Finlands Ekonomernas jurister vid anställningsrådgivningen och utkomstskyddsombudsmannen.  Vår anställningsrådgivning hjälper både arbetstagar- och arbetsgivarmedlemmar. Även vid tvister ger våra jurister förhandlingshjälp.

Tjänster till arbetstagare

Vår anställningsrådgivning hjälper dig i alla situationer som rör arbetslagstiftningen, till exempel när du ska göra upp ett arbetsavtal, när du har frågor som gäller byte av arbetsplats, när du hotas av uppsägning och när du har för avsikt att bli familjeledig eller gå i deltidspension. Om du tänker bli företagare eller redan är företagare ger vi råd bl.a. i hur du grundar ett företag och gör upp ett delägaravtal. Som företagare kan du kontakta oss även i arbetsrättsliga frågor.

Tjänster till arbetsgivare

Du kan kontakta oss om du är arbetsgivare. Vi ger råd per telefon och e-post.

Utredning av tvister

Våra jurister ger förhandlingshjälp vid tvister. Om förhandlingarna inte leder till önskat slutresultat och du vill föra ärendet till domstol med hjälp av ett ombud utanför förbundet har du under vissa försäkringsvillkor tillgång till förbundets rättsskydds- och ansvarsförsäkring för ersättning av rättegångskostnader.

Ta kontakt

Anställningsrådgivning

Finlands Ekonomers jurister betjänar dig i arbetslivets juridiska frågor.

tfn +35820693205 (vardagar 9-12)

Boka telefontid

Juristerna behandlar ärendena i den ordning de kommit in. Vi ber dig beakta att det är bra att reservera två vardagar för behandlingen av avtal som gäller arbetslivet.