Karriärankarna underlättar karriärvalen

Du kan använda karriärankarna också när du funderar över dina karriärval och ditt nuvarande arbete. Placera karriärankarna i viktighetsordning – vanligen är ett eller två ankare viktigare än de övriga.

Rimmar dina viktigaste ankare med din arbets- och livssituation? Ju bättre du identifierar dina ankare desto klarare kan du rikta in dig på de centrala kompetensområdena och de karriäralternativ som passar dig bäst.

Expertkompetens

 • Speciellt motiverade att utföra arbete som kräver specialkompetens av viss typ.
 • Känner tillfredsställelse av att kunna utnyttja sin specialbegåvning.
 • Karriärutvecklingen är inte nödvändigtvis att klättra hierarkiskt utan till exempel att ansvaret som ingår i den nuvarande uppgiften ökar.

Chefskompetens och ledning

 • Intresserade av att leda andra människor.
 • Vill avancera i organisationen till en sådan nivå där de kan påverka och fatta beslut.
 • Sätter värde på kompetens och erfarenhet av olika slags verksamhet och branscher som ger kompetens att vara en allmän ledare.

Självständighet

 • Ett kraftigt behov av att utföra uppgifter på sitt eget sätt och styras av sig själva.
 • Arbetet får innehålla klart uppställda mål, men det ska finnas stor handlingsfrihet beträffande sättet att nå målen.

En säker anställning

 • Om trygghet är personens främsta motiv är det vanligen en dominerande faktor genom hela arbetslivet och begränsar personens karriärval.
 • En sådan person väljer att arbeta i solventa företag som har trygga anställningsförmåner och andra förmåner.

Bundenhet till orten

 • Ett trygghetsmotiv och -ankare är att vara bunden till orten, då man inte är beredd att flytta bort från ett visst område åtminstone för gott.

Företagande

 • Söker sin egen väg och vill skapa och bygga.
 • Kan också vara framgångsrika i annans tjänst i en organisation där de har tillräckligt med kreativa utmaningar och verklig makt att handla som en inre företagare.

Service och engagemang

 • Vill genomföra viktiga värderingar och "skapa en bättre värld" i sitt arbete.
 • De hoppas att deras arbete uppskattas, att dess betydelse syns och att de får erkännande för sitt arbete.

Genuint intresse för utmaningar

 • Utmaningar är den viktigaste drivkraften.
 • Går från utmaning till utmaning på ständig jakt efter allt svårare problem att övervinna.
 • Viktigt att alltid kunna utveckla sig och testa sig själv i arbetet.

Balans mellan olika livsområden

 • När livsstilen är det främsta motivet är karriären inte det viktigaste i livet.
 • Vill organisera sitt arbete och sin karriär så att de överensstämmer med privatlivet.
 • Vill ha ett flexibelt arbete och är också själva beredda att vara flexibla.

Begreppet karriärankare har utvecklats av den amerikanske professorn Edgar H. Schein

Ta kontakt

Karriärcoacher

ura@ekonomit.fi

Boka telefontid