Karriärtjänsterna hjälper dig i olika skeden av din ekonomkarriär

När du funderar över ditt arbete och din framtid får du hjälp av Finlands Ekonomernas karriärtjänster. Förtroliga samtal med en karriärcoach hjälper dig i frågor som gäller karriärplanering, arbetssökning och yrkesmässig utveckling.

Du får hjälp när du har frågor som gäller till exempel:

  • En ny riktning på arbetslivet
  • alternativa karriärstigar
  • dina mål och intressen.

Funderar du på att arbeta utomlands?

Våra experter ger råd i frågor som gäller arbete utomlands och återflyttning. Du kan be någon av kontaktpersonerna i 50 olika länder om information om levnadsförhållandena i det land du ska resa till.

Ta hand om dig och din yrkeskunskap

Ett meningsfullt arbete, en bra arbetsgemenskap samt balans i privatlivet utgör grunden för arbetshälsan. Det är viktigt att identifiera de egna resurserna och deras källor. Sköt om dig och din yrkeskunskap, värna om dina mänskliga relationer och reservera också tid för fritidsintressen.