Hurdana värderingar påverkar dina karriärbeslut?

Utgående från dina värderingar, din yrkeskunskap och dina personliga styrkor kan du fundera över hurdana arbetsuppgifter och hurdan arbetsgivare du skulle vilja ha. Beakta dina värderingar när du dryftar dina karriäralternativ.

Vilket yrkesrelaterat kompetensområde känns intressant?

 • Ekonomerna har mycket att välja mellan, till exempel olika uppgifter inom marknadsföring, ekonomiförvaltning, materialekonomi, allmän förvaltning och personalförvaltning.
 • Fundera över dina möjligheter med öppet sinne och i ljuset av dina erfarenheter, din utbildning och dina intressen.

I hurdana uppgifter trivs du och kan utnyttja dina personliga styrkor?

 • Vill du jobba med kunder eller på annat sätt med människor?
 • Arbetar du helst ensam eller i team?
 • Utför du hellre expertarbete, chefsarbete eller projektarbete – eller alla dessa i lämplig proportion.
 • Tycker du om att arbeta mitt i förändringar eller arbetar du helst i en stabil situation?
 • Älskar du att uppträda eller kan du leva även utan det?
 • Hurdant arbete lockar fram dina styrkor?
 • I vilka uppgifter eller situationer kommer dina svaga sidor fram?

Är arbetstid och arbetsmängd viktiga faktorer när du väljer arbetsplats?

 • Vill du ha regelbunden arbetstid eller flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete?
 • Är du i din nuvarande livssituation villig att resa och arbeta mycket övertid?
 • Njuter du av att alltid ha bråttom eller önskar du ett lugnare arbetstempo och tid över för kreativt tänkande?
 • Är du beredd att vara tillgänglig för arbetsgivaren 24 timmar per dygn eller vill du skilja åt arbete och fritid?
 • Kräver din livssituation eller arbetsmotivation kortare arbetstid och mer flexibilitet?

Vad förväntar du dig av arbetsgemenskapen och företagskulturen?

 • Med hurdana människor skulle du vilja arbeta, hurdan växelverkan förväntar du dig av kollegerna?
 • Vilken slags ledarstil sätter du värde på och hur mycket stöd önskar du dig av din förman?
 • Hur viktigt är det enligt dig att satsa på personalens välbefinnande?
 • Tycker du om ett öppet kontor, grupparbete och utbyte av tankar eller ensamarbete i ditt eget rum?

Vilka branscher tycker du är intressanta?

 • Hurdana produkter eller tjänster skulle du vilja arbeta med?
 • Tycker du om en internationell atmosfär och relationer eller arbetar du hellre med inhemska kunder och samarbetspartner?
 • Är du intresserad av företagsverksamhet, samhällelig påverkan eller kanske arbete inom vetenskap eller konst? Skulle du vilja arbeta till exempel i pappersindustrin, nymedieföretag, konsultfirma, hälsovården eller kanske inom utbildning?
 • Eller är du intresserad av att grunda ett eget företag?