Kollektivavtal som gäller medlemmar i Finlands Ekonomer– Kollektivavtal enligt bransch

De medlemmar som arbetar inom privata sektorn omfattas huvudsakligen av kollektivavtalen slutna av De högre tjänstemännen YTN rf. De avtal som ingås Inom den offentliga sektorn sköts av Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO rf.

Kontrollera kollektivavtalssituationen inom din egen bransch:

 • Livsmedelsbranschen 
 • Energibranschen
 • Grafiska branschen och kommunikationsbranschen
 • ICT-branschen
 • Itella Information Oyj
 • Organisationssektorn
 • Handeln
 • Kemiska branschen
 • Kyrkan
 • Kommunala sektorn
 • Finansbranschen
 • Byggnadssektorn
 • Teknologiindustrin
 • Servicebranschen inom informationsteknik
 • Revisions- och konsulteringsbranschen
 • Försäkringsbranschen
 • Statliga sektorn
 • Universitetssektorn
 • Organisationer inom företagsutvecklingen