Hur förhandlar man om kollektivavtal?

Över 22 000 Finlands Ekonomernas medlemmar omfattas av den arbetsmarknadsmässiga intressebevakningen. Den kollektiva intressebevakningen för våra medlemmar i den privata sektorn sköts via De högre tjänstemännen YTN r.f.

De högre tjänstemännen YTN r.f. är Akavas förhandlingsorganisation i den privata sektorn. YTN ansvarar för de högre tjänstemännens förhandlings- och avtalsverksamhet i industrin och i handels- och servicebranscherna.

YTN ingår kollektivavtalen som rör våra medlemmar. Avtalsbranschernas verksamhet utvecklas i samarbete med andra Akavaförbund i YTN.

I den offentliga sektorn träffas avtalen av Förhandlingsorganisationen för utbildade inom den offentliga sektorn JUKO r.f.