Finlands Ekonomer betjänar i kompetensutveckling

Det lönar sig alltid att satsa på kompetensutveckling som är förutsättningen för all utveckling.  Finlands Ekonomer erbjuder sina mångsidiga tjänster till ekonomer i olika uppgifter.

Vi ordnar årligen tillsammans med våra medlemssamfund hundratals olika evenemang där du kan skapa nätverk och dela med dig av ditt kunnande till dina kollegor. Personlig hjälp får du t.ex. av Finlands Ekonomernas karriärcoacher och mentorskapsprogram.

Kompetensen består både av yrkesmässig kompetens som man förvärvat via studier och arbete samt av egna styrkor såsom idérikedom och analytisk förmåga.  För att klara sig i arbetslivet ska man ha tillräckligt goda färdigheter att t.ex. arbeta i team och kännedom om arbetsgemenskapens arbetssätt.

Även åldern inverkar på vår kompetens och våra styrkor, men förändringarna som beror på åldrandet är mycket individuella.  De ungas styrkor på arbetsmarknaden är bl.a. att de har senaste kunskapen inom branschen, har goda språkkunskaper och har datatekniska färdigheter. En äldre arbetstagares triumfkort är t.ex. gedigen yrkeskompetens och tyst kunskap, sociala färdigheter och en hög arbetsmoral. Inlärningsförmågan förblir god ända in i ålderdomen.

Reagera i tid ifall du känner att det finns en obalans mellan arbetskraven och dina kunskaper och diskutera om saken med din förman. Behöver du ytterligare utbildning för att klara av jobbet? Eller borde man ändra på din arbetsbild så att arbetet skulle bli intressantare och dina styrkor och ditt kunnande kunde bättre utnyttjas.

Ta kontakt

Sakkunnig, karriärutveckling

Anu Varpenius

tfn +358201299214

anu.varpenius@ekonomit.fi