Finlands Ekonomer anordnar arbetslivskurser och –föreläsningar på universiteten

Finlands Ekonomer anordnar i samarbete med universiteten kurser och föreläsningar som utvecklar arbetslivsfärdigheterna. Enligt Finlands Ekonomernas undersökning Fem år i arbetslivet är över 90 procent av dem som svarade nöjda med ekonomie magisterexamen, men anser att det finns en del att utveckla inom utbildningen speciellt vad gäller arbetslivsfärdigheterna.

Finlands Ekonomer vill som arbetslivsspecialist stöda universiteten i deras strävan att förstärka de färdigheter som studerandena behöver i arbetslivet och i början av sin arbetskarriär. Det gemensamma målet är ekonomie magistrarnas kvalitativa sysselsättning. Kursens mål är att förbättra ekonomistuderandenas arbetslivsfärdigheter.

På kursen behandlas bland annat:

  • förhandlings- och interaktionssituationer i arbetsgemenskapen
  • egna påverkningsmöjligheter speciellt i situationer som specialist eller förman
  • centrala punkter i arbetslagstiftningen
  • diskussioner i media som hänför sig till arbetslivsfrågor
  • olika karriäralternativ och den bästa personliga karriärriktningen
  • hur klara sig på marknaden för arbetssökande, i arbetsavtals- och     löneförhandlingssituationer
  • förmannens roll i arbetsgemenskapens vanligaste utmaningar.