Redskap för kvalitativ undervisning

Finlands Ekonomer uppmuntrar att utveckla undervisningen inom handelsvetenskap till exempel genom vår undervisningspris som stöder utvecklingen av undervisningen inom det handelsvetenskapliga området.  I tävlingen gällande undervisningspriset söker man fungerande och innovativa tillämpningar som kan fungera som exempel på bra undervisning för alla universitet och kan vara förnyelsebara i fråga om verksamhetsform.

Ta tips eller färdiga modeller för att utveckla undervisningen:

Kandidatavhandlingens handledningsprocess

Oftast är kandidatavhandlingen en studerandes första vetenskapliga forskningsarbete. Handledningen eller skrivandet av avhandlingen är sällan en problemfri eller enkel process utan det finns många olika utmaningar: avhandlingen drar ut på tiden, handledningens nivå varierar och framför allt saknas en systematisk process. I Vasa har man koncentrerat sig på problematiken och även funnit en lösning!

Internationalisering på hemmaplan inom den handelsvetenskapliga undervisningen

Inom dagens handelsvetenskapliga studier kan man inte betona internationalism och företagande tillräckligt. I Villmanstrand har man kunnat förena framgångsrikt dessa två begrepp till en fungerande studieperiod. För att förverkliga studieperioden fick man från början stöd av IE-Scholars nätverket inom internationellt företagande.