Ekonomikoulutuksen laadunarviointi

Sidan på svenska är under konstruktion. Vi beklagar.

Koulutuspolitiikka on Suomen Ekonomien ydintoimintaa. Toiminnan tavoitteena on kauppatieteellisen koulutuksen laadun ja arvostuksen ylläpitäminen. Ekonomien tutkimustoiminta on merkittävä osa koulutuspolitiikan käytännön työtä. Systemaattinen yhteistyö ekonomikoulutuksen laadunarvioinnin kehittämiseksi alkoi 1990-luvun alussa. Ekonomien yksi päätavoite on tarjota yliopistoille objektiivinen ja kattava tapa kerätä tietoa koulutusalalta ja samalla tarjota yliopistoille tutkittua taustatietoa oman toimintansa tueksi.

Ekonomikoulutuksen laadunarviointi -kokonaisuus, "Palautetta ekonomikoulutuksesta", on Suomen kattavin koulutusalakohtainen palaute- ja arviointijärjestelmä: mukana ovat kaikki yliopistoyksiköt. Vertailukelpoisen tiedon tuottaminen koulutusalakohtaisesti on ratkaisevan tärkeää osana kauppatieteellisten yliopistoyksikköjen laatutyötä.

Akkreditoinnit ja rankingit

Yliopistojen opetusta arvioidaan monesta näkökulmasta. Akkreditoinnit ovat niin sanottuja laatuleimoja, joita yliopistot voivat kansainvälisellä tasolla hakea opetukselleen. Tutustu erilaisiin akkreditointeihin, joita suomalaiset yliopistot ovat opetukselleen hakeneet.

Suomen kauppakorkeakoulut (ABS) tekee tutkimusta kaupallista koulutusta (korkeakoulutasolla) tarjoavien oppilaitosten kesken. ABSn profiili-selvityksessä käy ilmi muun muassa mitä kukin opettaa, mitä kukin tutkii, mitkä ovat tutkimuksen painopistealueet ja miten yksiköt näkevät tulevaisuuden.