Ledarskap för ekonomen-kurserna ger chefskompetens

Chefsarbetet är utmanande, men du kan ändå förbättra dina chefsfärdigheter. Ett bättre chefsarbete är av stor betydelse för att organisationen ska vara resultatrik och för att personalen ska må bra. 

Finlands Ekonomernas utbildning Ledarskap för ekonomen fokuserar på det praktiska chefsarbetet. Kursen har fått utmärkt feedback och med den vill Finlands Ekonomer hjälpa sina medlemmar att klara av utmaningarna i chefs- och ledararbetet.

Kurserna ordnas som nätstudier och närstudier på olika håll i landet på finska och svenska.

Leadership-utbildningen omfattar:

 

Ta kontakt

Ledarskap för ekonomen –utbildningar

Sakkunnig, karriärutveckling

Birgit Lindholm

tfn +358201299249

birgit.lindholm@ekonomit.fi

 

Sakkunnig, karriärutveckling

Anu Varpenius

tfn +358201299214

anu.varpenius@ekonomit.fi

 

Assistent

Päivi Kutvonen

tfn +3580201299247

paivi.kutvonen@ekonomit.fi