Logistik och företagsgeografi

Logistik och företagsgeografi studerar företagens relationer till sin omvärld. Huvudämnet syftar till att förse studerande med färdigheter och förmåga att handskas med företagens strategiska planering beträffande affärsmiljö, lokalisering, internationalisering och logistikrelaterade frågeställningar.

Typiska yrkesbenämningar: inköpschef, transportchef, logistikdirektör, planerare, regionchef.