Lönerådgivning

Vår lönerådgivning baserar sig på en lönenivåundersökning som görs bland ekonommedlemmarna varje år. Enkäten skickas till hälften av förbundets ekonommedlemmar som är i arbetsför ålder och bosatta i Finland.

Du kan utnyttja resultaten från undersökningen för att jämföra din lön med den lön som andra ekonomer med samma erfarenhet får för samma slags uppgifter. Resultaten kan utnyttjas bland annat under lönesamtal med den egna arbetsgivaren.

Kontrollera den riktiga lönen i Löneradarn

Du kan räkna ut din jämförelselön med hjälp av Löneradarn (på medlemsservice på finska). Programmet grundar sig på uppgifterna i den senaste lönenivåundersökningen.

Du får också personlig lönerådgivning, anpassad till din situation, och hjälp med att förbereda dig inför lönesamtalet. Innan du kontaktar Finlands Ekonomernas lönerådgivning ska du förbereda dig genom att ta reda på arbetsuppgiftens nivå samt antalet anställda i företaget, företagets bransch och officiella språk. 

Ta kontakt

Lönerådgivning

Boka telefontid eller lämna ett ringbud: 
palkkaneuvonta@ekonomit.fi.