Centrala mål för styrelseperioden 2018–2020

·         Effektivisera och rikta om verksamheten i en föränderlig omvärld
·         Uppdatera strategin
·         Utveckla service- och intressebevakningsarbetet utifrån den gällande strategin
·         Utveckla fokusområdena och genomslaget i intressebevakningen
·         Vidareutveckla modulariseringen av tjänsterna och segmenteringen av medlemskåren
·         Säkerställa att CRM utnyttjas
·         Utvärdera och utveckla samarbetet med intressentgrupperna (Akava, YTN, TP osv.)
·         Intensifiera samarbetet mellan förbundet och de lokala föreningarna

Tillbaka till sidan för ansökan om styrelseplats.

Frågor som gäller ansökningsblanketten, ta kontakt:

Tuuli Marttila
tfn +358 40 519 2007
tuuli.marttila@ekonomit.fi