Marknadsföring

Målet med studier i marknadsföring är att den studerande skall lära sig förstå hur företag i olika sammanhang - konsumentmarknader, tjänstemarknader, industriella marknader, internationella marknader - sköter sina marknadsrelationer, dvs relationer med konsumenter och slutförbrukare samt samarbetspartners i form av leverantörer, finansiärer och distributörer.

Samtidigt skall den studerande lära sig modeller och tekniker för att analysera marknadsföringsproblem, konsumentbeteende och företags inköpsbeteende, fatta beslut samt genomföra och följa upp beslut avseende marknadsföring av varor, tjänster, system mm såväl på hemmamarknader som på internationella marknader.

Typiska yrkesbenämningar: marknadsföringsdirektör, AD, produktchef, PR- och informationschef.