Finlands Ekonomernas medlemsavgift

Finlands Ekonomer betjänar sina medlemmar i varje skede av deras karriär och bevakar ekonomernas intressen i arbetslivet, samhället och inom utbildningen.

Som medlem erhåller du utöver Finlands Ekonomernas tjänster även flera medlemsförmåner. Du får även ta del av din ekonomförenings verksamhet.

Vad kostar det att vara medlem?

• Finlands Ekonomernas andel av medlemsavgiften är 204 euro (år 2017).

• Ekonomföreningens medlemsavgift är 0-40 euro.

• I samband med medlemsavgiften inkasseras även IAET-kassans avgift för dem som anslutit sig till kassan. Årsavgiften är 105 euro.

• Medlemsavgiften är avdragbar i beskattningen
• Kontrollera din medlemsavgift med hjälp av Medlemsavgiftsräknare.
• Studerandemedlemskapet är gratis.

Finlands Ekonomernas medlemsavgift består av två delar:

• Ekonomföreningens medlemsavgift som är densamma för alla medlemmar.
• Förbundets andel av medlemsavgiften. På denna avgift kan rabatt beviljas på olika grunder.

Som medlem kan du genast ta i bruk genast tjänsterna:

• När du blir medlem i Finlands Ekonomer kan du genast ta i bruk de elektroniska tjänsterna.
• Du får genast personlig betjäning då du betalat den första delbetalningen av medlemsavgiften.
• Om du vill, kan du vara medlem i två eller flera ekonomföreningar men då måste du betala medlemsavgiften till dem alla.

Ta i bruk e-faktura

• Du kan få fakturan på medlemsavgift direkt till din nätbank som e-faktura
• Gör en beställning på e-faktura i din nätbank. Som identifiering används medlemsnummern.

Hur avgår man som medlem?

• Om du vill avgå från Finlands Ekonomer och din ekonomförening skall du meddela medlemsregistret skriftligen t.ex. med e-post. Du lämnar inte in en avskedsansökan enbart genom att lämna medlemsavgiften obetald.
• Efter avgång avslutas även medlemskapet i IAET-kassan via Finlands Ekonomer. Även rabatter på försäkringar faller bort.
• Avskedsansökan skall lämnas in innan årsskiftet.
• Om du avgår i mitten av året skall alla förfallna delbetalningar av medlemsavgiften vara betalda fram till detta datum.