Vem kan ansluta sig till Finlands Ekonomer?

Finlands Ekonomer är en service- och intresseorganisation för dem som avlagt universitetsexamen i handelsvetenskap och för studerande.

Du kan bli medlem då du har avlagt:

  • Lägre högskoleexamen i handelsvetenskaper (ekonom, diplomekonom, akademisk sekreterare, diplomkorrespondent, korrespondent,  nuvarande ekonomie kandidat (EK) eller högre högskoleexamen (nuvarande ekonomie magister, EM) vid ett finländskt universitet.
  • Postgradual examen i handelsvetenskaper vid ett finländskt universitet (licensiat eller doktor).
  • Motsvarande universitetsexamen i handelsvetenskaper vid ett nordiskt universitet.
  • En universitetsexamen i handelsvetenskaper utanför Norden (i Europa vanligen Bachelor eller Master of Science in Economics). Medlemskapet förutsätter i regel en minst treårig universitetsutbildning (180 ECTS), behandlas från fall till fall.
  • Ett omfattande finländskt  MBA-program  vid ett universitet om du har minst en lägre grundexamen vid ett universitet, behandlas från fall till fall.

Om du avlagt din examen vid ett utländskt universitet:

  • Du bör skicka till Finlands Ekonomer kopior på ditt examensbetyg samt övriga dokument som tillhör din examen (oftast Diploma Supplement eller övrigt motsvarande dokument från vilket det framgår dina studiers innehåll och en beskrivning av högskolan).

 

En kopia på ditt examensbetyg och övriga dokument kan skickas till:

 

Kan jag ansluta mig till Finlands Ekonomer om jag avlagt min examen i en yrkeshögskola?

Tyvärr inte. Finlands Ekonomer representerar dem som avlagt sin examen i en högskola medan Tradenomförbundet TRAL representerar dem som avlagt sin examen i en yrkeshögskola.

I Finland består högskoleväsendet av universitet och yrkeshögskolor. Enligt denna princip har de utexaminerade även sina egna organisationer.