Finlands Ekonomernas medlemsregister betjänar i ärenden som gäller medlemskapet och medlemsförmånerna

Finlands Ekonomernas medlemsregister betjänar i ärenden som gäller medlemskap, medlemsrabatter, medlemsförmåner samt medlemstidningar och beställningar av dem. Du kan även kontakta medlemsregistret i ärenden som gäller medlemskapet i arbetslöshetskassan.

Från medlemregistret får du din användar-id och till registret kan du anmäla förändringarna i dina kontaktuppgifter. Du kan även uppdatera dina kontaktuppgifter via medlemstjänstens egna uppgifter.

Ta kontakt

Medlemsregistret
tfn +35820693200 kl. 9-12
jasenrekisteri@ekonomit.fi