Mentorskap innebär att en erfaren ekonom ger yrkesmässigt stöd

 • Mentorskap innebär att en erfaren och kunnig person, en mentor, ger yrkesmässigt stöd till en person som vill och ha förmåga att utveckla sig, en adept.
 • Målet med mentorskapet är att adepten utvecklar sig som expert och människa och det grundar sig alltid på adeptens behov och önskemål.  
 • Det är fråga om att förmedla erfarenheter, synpunkter och kunnande.
 • Mentorskap är en form av yrkesmässig utveckling.

Har jag förutsättningar att bli mentor?

 • Som mentor har alla något att ge!
 • Att vara mentor är ett bra sätt att dela med sig av sitt kunnande och sin erfarenhet.
 • En mentor är intresserad av att utveckla andra genom att göra sin egen arbets- och livserfarenhet tillgänglig för någon annan.
 • Mentorn får också ut mycket av samtalen med adepten: ny kunskap, färska idéer och impulser för att utveckla sig själv och sin arbetsgemenskap.
 • Som mentor hålls du à jour och bildar nätverk. 
 • Du kan alltid meddela dina kontaktuppgifter till mentorbanken för framtida program. När du anmäler dig binder du dig inte till ett visst program utan vi kontaktar mentorerna när det är dags för nya program.
 • Vi behöver ständigt nya mentorer.
 • För att delta i programmet måste du kunna binda dig till processen.
 • Anmäl dig som mentor

Som adept utvecklas du yrkesmässigt

 • Mentorskap är rätt metod för aktiva personer som vill utveckla sig. 
 • För att kunna delta krävs en definition av de egna målen för yrkesutvecklingen och de centrala temana.
 • Adepten får hjälp med att skapa klarhet i sina mål, vidareutveckla karriärplanerna och den yrkesmässiga utvecklingen.
 • Deltagaravgiften för en adept är 120 euro.
 • Det är kö till grupperna i huvudstadsregionen, men du gör klokt i att meddela dina kontaktuppgifter för framtida program.
 • För att delta i programmet måste du kunna binda dig till processen.
 • Anmäl dig som adept

De vanligaste ämnesområdena för mentorskap:

 • Att få klarhet i karriärplanerna
 • att öka självkännedomen
 • att identifiera styrkor och utvecklingsbehov
 • att få hjälp med arbetssökning
 • att återgå till arbetslivet, sammanjämka arbete och familj
 • chefskap
 • nätverkande
 • internationalisering.