Förhandla skickligt om din lön

För en löneförhandling gäller samma principer som för förhandlingar i allmänhet. Goda förberedelser och ett realistiskt löneanspråk är utgångspunkterna för en lyckad löneförhandling. Då löneförhandlingen förs på ett kunnigt sätt ökar chanserna att lyckas.

Att komma ihåg under löneförhandlingar

 • I förhandlingen deltar två likvärdiga förhandlare – lyssna på varandras argument.
 • Försök övertyga din arbetsgivare och få honom eller henne att förstå dina argument.
 • Om era åsikter skiljer sig kraftigt från varandra ska du försöka identifiera skillnaderna. Vad kunde vara en kompromiss? Förhandlingens slutresultat ska kunna godkännas av båda parterna.
 • Om förhandlingarna inte leder till ett avgörande ska du avsluta samtalet och komma överens om en eventuell tid för en ny löneförhandling.

Hur framskrider löneförhandlingen?

 • Visa att du är väl förberedd och insatt.
 • Lyssna på eventuella motargument, ställ preciserande frågor och diskutera.
 • Vad har ni olika åsikt om? Kan ni komma fram till en kompromiss?
 • Vilken uppfattning har arbetsgivaren om din arbetsinsats?
 • Håll dina privata angelägenheter utanför löneförhandlingarna!

Inled samtalet

 • Gå igenom din arbetsinsats under året. Argumentera tydligt och kortfattat. Utnyttja de anteckningar du gjort på förhand. Lyssna på arbetsgivarens kommentarer och synpunkter. Avgör om ni har samma syn på din arbetsbeskrivning och din arbetsinsats.

Uttryck din åsikt

 • Berätta om ditt arbete och dina mål.
 • Tala om hur du har nått dina mål och utvecklats i arbetet.
 • Berätta hur din arbetsgivare har dragit nytta av din utveckling och ditt arbete.  Ge gärna exempel på konkreta insatser och prestationer.
 • Motivera sakligt
 • Motivera din åsikt sakligt och blanda inte under några omständigheter in din personliga ekonomi i motiveringarna.
 • Däremot kan du lyfta fram konkurrerande företags och branschens jämförelseuppgifter.

Lyssna på din arbetsgivares uppfattningar

 • Lyssna på din arbetsgivares uppfattningar om din arbetsinsats.
 • Be arbetsgivaren precisera och fråga det du inte förstår.
 • Fäst också uppmärksamhet vid sådant som arbetsgivaren inte alls kommenterar.
 • Om du och din arbetsgivare i detta skede är ense om din arbetsbeskrivning och dina prestationer kan du komma med ditt löneanspråk. 
 • Om ni inte kommer till samförstånd kan du be om förslag på vad du ska göra för att lönemålet ska nås.

Slutresultatet av lönesamtalet

 • Slutresultatet ska antecknas eller konstateras så tydligt att ingendera parten är ovetande om det.
 • Godkänn inte svar som t.ex.  "Vi får se senare". Kom överens om när ni fortsätter diskussionerna.

Bedöm förhandlingen och resultaten av den efter förhandlingen

 • Nådde du dina mål? Om inte, vad berodde det på?
 • Vilka synpunkter betonade arbetsgivaren?
 • Vad kunde göras bättre och annorlunda vid framtida löneförhandlingar?
 • Vilka uppgifter skulle du ha behövt under förhandlingen?
 • Spara din anteckningar.

Eftervård efter lönesamtalet

 • Nådde du dina mål?
 • Vad gick bra, vad gick dåligt?
 • Vad kunde du göra bättre nästa gång?
 • Spara din anteckningar!