Tidigare mottagare av Undervisningspriset

Ekonomförbundets Undervisningspris har delats ut från och med 1998. Framtill år 2001 delades priset ut under namnet Årets undervisningsprestation och framtill 2009 under namnet ekonomundervisningsprestationspriset.

Mottagare av Undervisningspriset: