Närutbildning: Via självkännedom till förändring

Närutbildningen Via självkännedom till förändring hör till utbildningen Ledarskap för ekonomen och ordnas på olika håll i Finland på finska och svenska. Närutbildningens längd är 28 timmar. Beroende på ort ordnas närutbildningen i form av fyra heldagsföreläsningar eller kvälls- och heldagsföreläsningar.

Närutbildningen består av följande teman:

  • Att leda sig själv
  • Ledarskap i växelverkan
  • Att leda sin grupp
  • Att leda resurser och förändring.

Nästa Ledarskap för ekonomen-närutbildning:

Helsingfors

Fre 3.10.- lör 4.10.2014 + fre 24.10.- lör 25.10.2014, Radisson Blu Royal Hotel, Runbergsgatan 2, Helsingfors

Pris: 400.0€/Deltagaravgift/(normalpris) 200.0€/Deltagaravgift/(rabatterat pris för medlemmar utanför arbetslivet) 

Anmäll dig denast 19.9.!

Tahkovuori

To-pe 2.-3.10. + to-pe 6.-7.11.2014, Tahkovuori, Break Sokos Hotel Tahko, Sääskiniementie 560, 73310 Tahkovuori

Hinta: Perushinta majoituksella 650 € / Työelämän ulkopuolella oleville 450 €
Perushinta ilman majoitusta 400 €, Työelämän ulkopuolella oleville, ilman majoitusta 200 €, Ekonomiyhdistysten hallitusten jäsenille, majoitus 250 €

Ilmoittaudu 17.9. mennessä!

Ta kontakt

Ledarskap för ekonomen –utbildningar

Sakkunnig, karriärutveckling

Birgit Lindholm

tfn +358201299249

birgit.lindholm@ekonomit.fi

 

Sakkunnig, karriärutveckling

Anu Varpenius

tfn +358201299214

anu.varpenius@ekonomit.fi

 

Assistent

Päivi Kutvonen

tfn +3580201299247

paivi.kutvonen@ekonomit.fi