Nationalekonomi

Nationalekonomi utgör grunden för de ekonomiska vetenskaperna. Ämnet erbjuder basperspektiv och analysverktyg som kan tillämpas på ekonomiska frågeställningar såväl på individ- och företagsnivå som på branschnivå och samhällelig nivå. Nationalekonomin utgår från en logiskt konsistent struktur som bygger på välspecificerade och rationella beslutskriterier. Nationalekonomin eftersträvar framför allt att ge perspektiv på de väsentliga dragen hos produktmarknadernas, arbetsmarknadens samt de finansiella marknadernas funktionssätt samt att poängtera interaktionen mellan dessa olika typer av marknader.

Typiska yrkesbenämningar: nationalekonom, forskningschef, placeringsanalytiker.