Nordiska samarbetsorganisationer

Nordiska ekonomer har samarbetat redan över ett halvt århundrade. Finlands Ekonomer är en av de stiftande medlemmarna i Nordiska Civilekonomförbundet, NCF.

Finlands Ekonomernas medlemmar har en automatisk rätt till gästmedlemskap i någon annan nordisk ekonomförening. Detta innebär att då du arbetar i något annat nordiskt land är du berättigad till att använda den medlemsservice som ekonomförbundet i landet i fråga tillhandahåller.

De nordiska ekonomförbunden verkar gemensamma i synnerhet inom utbildningspolitiken och medlemsservicen. NCF uppgör bl.a. samnordisk lönestatistik.

Sverige: Civilekonomerna
Norge: Econa
Island: FVH