Unga ekonomens många möjligheter

Utexamineringen är en stor händelse i ekonomens begynnande karriär. Finlands Ekonomer är med dig i din karriär från första stund. Utexamineringen hämtar ofta med sig förändringar, såsom flyttning från en ort till en annan samt ny arbetsplats och nya stödnätverk på arbetsplatsen.   

Finlands Ekonomernas karriärcoaching

Om dörrarna inte öppnas till drömjobbet eller –branschen kan du kontakta Finlands Ekonomernas karriärcoacher. De hjälper dig med att skriva CV och arbetsansökan, förbereder dig inför en arbetsintervju samt hjälper dig att identifiera din kompetens.  Som medlem i Finlands Ekonomer kan du boka tid gratis hos karriärcoacherna och påbörja uppbyggandet  av din meningsfulla karriär.

Läs mer om karriärtjänsterna

Juridiska tjänster

Låt Finlands Ekonomernas jurister kontrollera ditt arbetsavtal innan du skriver under. Våra jurister kontrollerar ett stort antal avtal och kan hjälpa dig med olika frågor som gäller arbetsförhållanden.

Läs mer om de juridiska tjänsterna

Den lokala ekonomföreningens verksamhet

Som Finlands Ekonomernas medlem är du även medlem i den lokala ekonomföreningen. Ekonomföreningarna har mycket varierande verksamhet, från lättsam fritidsverksamhet till evenemang gällande yrkesmässig utveckling. Genom ekonomföreningarnas verksamhet har du möjlighet att bekanta dig med andra ekonomer på orten och skapa ett starkt nätverk.

Läs mer om ekonomföreningarna

Medlemsförmånerna

Då du avlagt din examen blir du en del av ekonomernas gemenskap och kan ta del av alla medlemsförmåner, t.ex. tidskriften Forum för Ekonomi och teknik eller Talouselämä tidskriften och Talouselämä:s iPad version gratis. Du får Ekonomi-tidskriften som tidigare under studietiden och rabatter på IF:s försäkringar samt Jäsenedut.fi –rabatterna.

Bekanta dig med ekonomernas alla medlemsförmåner

Rabatt för nyutexaminerad

Nyutexaminerade som blir medlemmar i Finlands Ekonomer inom 6 månader efter examen får 50 procent rabatt på medlemsavgiften de första 24 månaderna efter att de anslutit sig. Om du ansluter dig inom 6-12 månader efter din examen får du 50 procent rabatt för 12 månader.

Rabatt för nyutexaminerad kan erhållas utöver andra rabatter .

För att erhålla rabatt krävs inte något intyg över slutförda studier. Finlands Ekonomer kontrollerar vid behov uppgifterna av universiteten.

Ta kontakt

Medlemsregistret
tfn +35820693200 kl. 9-12
jasenrekisteri@ekonomit.fi