Om du blir arbetslös

Jobbsökningen kan inledas behändigt på webben

 • När du blir arbetslös, inled jobbsökningen på webben på adressen www.te-tjänster.fi. Logga in i webbtjänsten med bankkoder eller chipförsett personkort. Din jobbsökning inleds genast när du har svarat på frågorna i webbtjänsten och skickat uppgifterna.

Gör så här:

 • Logga in i webbtjänsten Egen jobbsökning på adressen www.te-tjänster.fi > E-tjänster.
 • Fyll i och skicka de uppgifter som behövs. Kontrollera, om du idkar affärsverksamhet (bl.a. jord- ellerskogspruk), inte slutfört dina studier eller deltar i sysselsättningsfrämjande verksamhet, att man i TE-byråns utlåtande tagit del av din situation. Hör dig för vid TE-byrån på ditt område hur länge din arbetsansökan är i kraft.

   

 • Därnäst bedömer TE-byrån tillsammans med dig din situation och de tjänster som bäst kunde lämpa sig i din situation. TE-byrån ger också ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till arbetslöshetsförmån antingen till FPA eller till arbetslöshetskassan. TE-byråerna har organiserat skötseln av ärendena på olika sätt. Kontrollera på sidan Lokala TE-tjänster hur du ska gå till väga för att fortsätta med ärendet.
 • Om du inte har bankkoder eller chipförsett personkort, kan du inleda jobbsökningen endast genom att personligen kontakta TE-byrån.
 • Arbetslösheten räknas ha börjat och arbetslöshetsförmånen kan utbetalas tidigast den dag du anmält dig som arbetslös arbetssökande till TE-byrån.
 • Du går tillsvidare miste om utkomstskyddet för arbetslösa om du inte anmäler dig som arbetslös arbetssökande vid TE-byrån senast inom sex månader efter anställningsförhållandets upphörande.

Ansökan om arbetslöshetsdagpenning

 • Ansök om arbetslöshetsdagpenning hos IAET-kassan eller Folkpensionsanstaltens lokalkontor (grunddagpenning/arbetsmarknadsstöd) när du varit arbetslös i två kalenderveckor (inkomstrelaterad dagpenning).
 • Du har rätt till inkomstrelaterad dagpenning om du är medlem i arbetslöshetskassan och varit försäkrad medlem i arbetslöshetskassan i minst 26 veckor innan du blev arbetslös och under denna tid uppfyllt villkoret för arbetsnärvaro.
 • Ansökan ska lämnas in till arbetslöshetskassan senast inom tre månader från den tidpunkt från vilken dagpenningen söks (ansökan kan kompletteras senare med bilagor/redogörelser).

Håll medlemskapet i arbetslöshetskassan i kraft

 • Förnya din arbetsansökan vid TE-byrån enligt arbetskraftsmyndighetens anvisningar.
 • Kom ihåg att anmäla förändrade medlemsuppgifter till medlemsregister för att erhålla medlemsrabatt.

Utnyttja Finlands Ekonomernas medlemstjänster

En uppsägning är ofta en stor chock och arbetslösheten innebär en stor livsförändring. Finlands Ekonomer betjänar sina medlemmar även under arbetslöshetsperioden.