Du får väl ersättning för övertid? 

Övertidsarbete utan ersättning är ett stort men förtiget problem både bland ekonomer och andra högt utbildade. Övertidsarbete bokförs sällan, vilket betyder att det i dessa fall inte heller ersätts. Övertidsarbete utan ersättning är grått arbete. Flexibel arbetstid utesluter inte övertid.

  • Övertidsarbete är arbete som överskrider den maximala ordinarie arbetstiden enligt lagen (i regel över 8 timmar per dygn eller över 40 timmar per vecka).
  • Övertidsarbete görs alltid på arbetsgivarens initiativ
  • Övertidsarbete är också arbete som arbetsgivaren vill ha utfört inom en viss tid trots att arbetsgivaren är medveten om att arbetet inte kan färdigställas inom denna tid inom ramen för ordinarie arbetstid även om övertidsarbete inte uttryckligen har begärts
  • För övertidsarbete per dygn betalas lönen förhöjd med 50 procent för de två första timmarna och med 100 procent för de följande timmarna eller ledighet som förhöjts på motsvarande sätt.
  • Enligt arbetstidslagen, som gäller nästan alla, ska övertidsersättning betalas för övertid efter 8/40 timmar.

Grått arbete är förlorad lön

Om en person vars månadslön är 3 500 euro arbetar övertid utan ersättning tre timmar varje vecka från 30 års ålder har han eller hon som 65-åring gått miste om bruttoinkomster på 157 000 euro.

Samtidigt har pensionen minskat med 133 euro i månaden. Likaså leder övertidsarbete som inte ersätts till att alla inkomstrelaterade förmåner minskar, till exempel föräldraledighetsersättning och sjukdagpenning. Enligt Akavas undersökning förlorar staten och kommunerna skatteintäkter på till och med över 129 miljoner euro per år för övertid som inte ersätts. 

Ta kontakt

Anställningsrådgivning

Finlands Ekonomers jurister betjänar dig i arbetslivets juridiska frågor.

tfn +35820693205 (vardagar 9-12)

Boka telefontid

Juristerna behandlar ärendena i den ordning de kommit in. Vi ber dig beakta att det är bra att reservera två vardagar för behandlingen av avtal som gäller arbetslivet. 

Ta kontakt

Finlands Ekonomernas ombudsmän

tfn +358201299299