Pappa har rätt till familj och karriär

Det är en utmaning för pappor att sammanjämka familj och arbete. Attityderna på arbetsplatserna stöder inte alltid mannens möjligheter att kombinera familj och karriär.  Barnens mamma ska varken ha ensamrätt till familjen eller hela ansvaret för familjen.

Varje pappa har bl.a. följande rättigheter:

  • Faderskapsledighet, som är cirka 9 veckor dvs. 54 vardagar som längst (enligt lagen 1.1.2013) ELLER 3 veckor faderskapsledigt och pappamånaden (enligt tidigare sjukförsäkringslag).
  • 1-18 vardagar, dvs. ca 3 veckor genast efter barnets födelse samtidigt medan mamman får moderskaps- eller föräldrapenning.
  • Föräldraledighet, modern eller fadern har rätt att stanna hemma med sitt 3-9 månader gamla barn sammanlagt 158 vardagar. Föräldraledigheten kan delas upp mellan föräldrarna.
  • Vårdledighet, som kan tas ut efter föräldraledigheten.
  • Partiell vårdledighet för att sköta barn under 3 år.
  • Tillfällig vårdledighet för att sköta sjuka barn.

Hur pappavänlig är din arbetsplats?

Hur pappavänlig arbetskulturen är kan granskas utgående från ledningskulturen, arbetstidskulturen och karriärutvecklingskulturen på arbetsplatsen. På alla dessa faktorer inverkar både skrivna och oskrivna regler.

En pappavänlig arbetsplats erbjuder:

  • flexibel, kreativ och rättvis arbetstids- och arbetspraxis
  • möjlighet att avancera i karriären trots satsningar på familjelivet
  • rimlig tidspress och rimliga prestationsförväntningar
  • ledningens positiva inställning till familjeledighet

Ta kontakt

Anställningsrådgivning

Finlands Ekonomers jurister betjänar dig i arbetslivets juridiska frågor.

tfn +35820693205 (vardagar 9-12)

Boka telefontid

Juristerna behandlar ärendena i den ordning de kommit in. Vi ber dig beakta att det är bra att reservera två vardagar för behandlingen av avtal som gäller arbetslivet.