En pappavänlig arbetskultur underlättar pappans liv

• En pappavänlig arbetskultur är arbetsplatsspecifik och den viktigaste faktorn som påverkar den är förmannens beteende, attityder och ord. 
• Omfattar förutom utnyttjandet av familjeledighet för män också en del av vårdansvaret i spädbarnsfasenåldern , dvs. sammanjämkning av arbete och familjeliv.
• Gagnar arbetsgivaren både direkt och indirekt, eftersom personalen engagerar sig, gör innovationer, är motiverad att göra sitt yttersta och är lojala.

Hur pappavänlig arbetskulturen är kan granskas:utgående från ledningskulturen, arbetstidskulturen och karriärutvecklingskulturen på arbetsplatsen. På alla dessa faktorer inverkar både skrivna bestämmelser och oskrivna sätt regler, gester och glastak som alla kan identifieras känna igen och som alla förnimmer förnimma.

Bedöm hur pappavänlig arbetskulturen är på din arbetsplats:

• Ledningens och förmannens stöd
• en positiv inställning till personalens behov och önskemål beträffande sammanjämkning av arbete och privatliv
• flexibel, kreativ och rättvis arbetstids- och arbetspraxis
• rimlig tidspress och prestationsförväntningar
• möjlighet att avancera i karriären trots satsningar på familjelivet.

Ta kontakt

Ombudsman

Kosti Hyyppä

tfn +358201299253

kosti.hyyppa@ekonomit.fi