Finlands Ekonomeras parallella medlemskap i OAJ

Den som avlagt universitetsexamen i handelsvetenskap och som arbetar som lärare eller med motsvarande uppgifter kan vara parallell medlem i Opetusalan Ammattijärjestö OAJ och i Finlands Ekonomer. Parallella medlemmen är i första hand medlem i OAJ men är även berättigad till Finlands Ekonomernas medlemstjänster. 

Vad kostar det att vara parallell medlem?

• En parallell medlem betalar till OAJ en normal procentbaserad  OAJ medlemsavgift
• Finlands Ekonomernas medlemsavgift för parallella medlemmar är 60 euro + ekonomföreningens medlemsavgift
• Vardera förbundet sköter själv om inkasseringen av sin medlemsavgift
• Medlemsavgifterna är avdragbara i beskattningen.

Vilka fördelar ger ett parallellt medlemskap?

• En parallell medlems arbetsmarknadsmedlemskap är i första hand i OAJ och således bestäms även medlemskap i förhandlingssorganisation och arbetslöshetskassa via OAJ. 
• OAJ handhar intressebevakningen och avtalsöverenskommelserna gällande arbets- och tjänstevillkoren inom undervisningssektorn.
• I OAJ medlemskapet ingår alla rättigheter och medlemsförmåner som tillhör en ordinarie medlem.
• I medlemsavgiften för parallellt medlemskap i Finlands Ekonomer ingår prenumerationen av tidskrifterna Forum för ekonomi och teknik / Talouselämä och Ekonomi.
• En parallell medlem är berättigad till sådana tjänster inom Finlands Ekonomer som inte är parallella med de tjänster som OAJ erbjuder.
• En parallell medlem kan delta i Finlands Ekonomernas evenemang
• En parallell medlem är en fullvärdig medlem i ekonomföreningen

Hur blir man parallell medlem?

Om du är medlem i OAJ och vill bli parallell medlem i Finlands Ekonomer:

• Meddela till OAJ:s medlemsregister om parallellt medlemskap och bli parallell medlem i ifråga- varande förbund.

Om du är Finlands Ekonomernas medlem men vill bli medlem i OAJ och förbli parallell medlem i Finlands Ekonomer: 

• Anslut dig som medlem i OAJ genom att fylla i anslutninsblanketten elektroniskt  och meddela även till OAJ:s register att du vill även vara paralell medlem i ett annat förbund.
• Meddela SEFE att du har anslutit dig till OAJ och att du vill behålla ditt parallella medlemskap i Finlands Ekonomernas register.

Om du inte ännu är medlem i något förbund men vill bli medlem i både OAJ och Finlands Ekonomer: 

• Bli medlem i vardera förbundet och meddela vardera förbundet om parallellt medlemskap.
• Du är alltid i första hand medlem i OAJ.

Ta kontakt

Medlemsregistret
tfn +35820693200 kl. 9-12
jasenrekisteri@ekonomit.fi
 

Ta kontakt

Ombudsman

Tuomas Viskari

tfn +358400 4582 36

tuomas.viskari@ekonomit.fi