Rättsskydds- och ansvarsförsäkringen skyddar dig

Tvister avgörs i första hand på förhandlingsväg och då står Finlands Ekonomernas jurister till tjänst med förhandlingshjälp. Om du hamnar i en tvist med din arbetsgivare ska du kontakta våra jurister.

För den eventualiteten att förhandlingarna inte leder till ett avtal och en rättegång är oundviklig har du under vissa försäkringsvillkor tillgång till Finlands Ekonomernas ansvars- och rättsskyddsförsäkring. Försäkrade är ordinarie medlemmar i våra medlemsföreningar i annans tjänst i arbete eller som tjänsteinnehavare eller befattningshavare i frågor som rör den försäkrades eget arbets- eller tjänsteförhållande. Försäkringen gäller inte medlemmar i studerandeföreningar.

Ta kontakt

Anställningsrådgivning

Finlands Ekonomers jurister betjänar dig i arbetslivets juridiska frågor.

tfn +35820693205 (vardagar 9-12)

Boka telefontid

Juristerna behandlar ärendena i den ordning de kommit in. Vi ber dig beakta att det är bra att reservera två vardagar för behandlingen av avtal som gäller arbetslivet.