Samarbetsförhandlingar förs i omvälvningar  

Samarbetslagen kräver i flera situationer att arbetsgivaren för samarbetsförhandlingar med personalen. Målet med samarbetsförhandlingarna kan till exempel vara reduktioner i personalstyrkan, stora organisationsförändringar eller förändringar i anställningsvillkoren såsom löner. Lagen om samarbete inom företag ska tillämpas i företag som har minst 20 regelbundna anställda. Kontrollera hur samarbetsförhandlingar förs när avsikten är att minska arbetskraften.


Finlands Ekonomer betjänar sina medlemmar i förändringssituationer: Finlands Ekonomernas ombudsmän ger råd under samarbetsförhandlingsprocessen, karriärcoacherna hjälper medlemmarna i arbetssökningen bland annat genom att gå igenom arbetsansökan och CV:t, Ekonombörsen (på medlemsservice) innehåller lediga platser för ekonomer och juristerna ger råd till exempel i hur man ska gå tillväga med avgångsavtal och granskar arbetsavtalet.  Finlands Ekonomernas ombudsman i arbetslöshetsskyddsfrågor berättar hur du ska gå tillväga om du blir arbetslös.

Många medlemmar är i egenskap av förman i en svår position i förändringsprocesser. Arbetsgivarna förbereder sällan sina förmän för förändringsprocesser och relaterade utmaningar. Förmannens minneslista i samarbetsförhandlingsprocessen när personalen skärs ned.

Ta kontakt

Anställningsrådgivning

Finlands Ekonomers jurister betjänar dig i arbetslivets juridiska frågor.

tfn +35820693205 (vardagar 9-12)

Boka telefontid

Juristerna behandlar ärendena i den ordning de kommit in. Vi ber dig beakta att det är bra att reservera två vardagar för behandlingen av avtal som gäller arbetslivet. 

Ta kontakt

Karriärcoacher

ura@ekonomit.fi

Boka telefontid

Ta kontakt

Finlands Ekonomernas ombudsmän

tfn +358201299299