Finlands Ekonomer är ekonomernas och ekonomistuderandenas samfund

Finlands Ekonomer är en service- och intresseorganisation för personer som avlagt högskoleexamen inom handelsvetenskap och för ekonomistuderande.

Våra medlemmar hör till 25 ekonom- och 13 studerandeföreningar. Ekonomförbundet har över 50 000 medlemmar och är därmed Akavas fjärde största medlemsorganisation.

Ekonommedlemmar i Finlands Ekonomer hör till lokala ekonomföreningar, vilka för ekonomverksamheten ned på det lokala planet och erbjuder medlemmarna utbildning och evenemang. Finlands Ekonomer stöder sina ekonomföreningar främst genom att ordna kurser och utbildning.

Ekonomföreningarna erbjuder t.ex.:

  • inspiration för fritiden och ett nätverk för arbetslivet 
  • möjligheter att utvecklas professionellt genom att delta i företagsbesök och utbildning 
  • en kanal för att bygga upp ett personligt nätverk.
     

Finlands Ekonomer

tfn +358201299299

info@ekonomit.fi

Banvaktsgatan 2, 00520 Helsingfors