Sammanslutningar för ekonomistuderande

Ekonomistuderande är en del av Finlands Ekonomer via sammanslutningarna för ekonomistuderande.

Ekonomistuderande hör till Finlands Ekonomer via 13 sammanslutningar som finns runt om i Finland. Om du studerar handelsvetenskap vid ett universitet med flera fakulteter börjar ditt medlemskap då du anslutit dig till sammanslutningen för ekonomistuderande. Du är automatiskt Finlands Ekonomernas studerandemedlem om du studerar i Svenska Handelshögskolan.

Studerandeföreningar runt om i Finland

Boomi ry
Enklaavi ry
Finanssi ry
Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat (KY ry)
Merkantila Klubben rf. (MK)
Optimi ry
PorKY ry
Preemio ry
Probba ry (Probba är KYs medlemsförening. Probbas medlemmar kan ansluta sig till SEFE via KY)
Pörssi ry
Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS)
Studentföreningen vid Svenska handelshögskolan i Vasa rf (SSHV)
Turun Kauppatieteiden ylioppilaat (TuKY)
Warrantti ry


Ekonomistuderande d.v.s. kylteri?

Ordet kylteri togs i bruk på KY i Helsingfors på 1960-talet. Då betydde ordet så klart medlem i KY. År 2001 beslöt Finlands Ekonomernas utskott för ekonomistuderande att använda ordet kylteri som en gemensam benämning på alla ekonomistuderande.

På träffar för aktiva ekonomistuderande (kylterin) har man definierat kylterinas egenskaper. En kylteri är aktiv, utåtriktad, fördomsfri, social, karriärlysten, kunnig och ansvarsmedveten. Kylteri har roligt, men är förståndig även iklädd "halaren". Vi skapar tillsammans den rätta bilden av en kylteri!

Ta kontakt:

Kundrelationsansvarig, studerande och unga ekonomer

Tanja Hankia

tfn 0503012664 

tanja.hankia@ekonomit.fi